Promocja!
do dnia: 2023-11-03

Wrocław – Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2023 w jednostkach pomocy społecznej: Liczba uczestników


529,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Wrocław – Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2023 w jednostkach pomocy społecznej