Usługi opiekuńcze świadczone przez jednostki pomocy społecznej – szkolenie bezpłatne: Liczba uczestników


0,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Usługi opiekuńcze świadczone przez jednostki pomocy społecznej – szkolenie bezpłatne