Umieszczanie w domach pomocy społecznej: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Umieszczanie w domach pomocy społecznej