PDF test pobierany


gotowa procedura

22,00  brutto

  • Cel szkolenia:Celem szkolenia jest przedstawienie wyników kontroli NIK i wybranych RIO w zakresie nieprawidłowości ustalania, pobierania i dochodzenia należności budżetowych. Wskazanie odpowiedzialności za poszczególne czynności służbowe lub ich brak. Przedstawienie odpowiedniego podziału zadań, etapów ich realizacji i praktycznych rozwiązań oraz dobrych praktyk w tym udostępnienie wzór procedur wewnętrznych.
  • Szkolenie dedykujemy:Dyrektorom i kierownikom sprawującym nadzór nad prawidłową realizacją dochodów, pracownikom: ds. egzekucji, merytorycznym i  służbom finansowo-księgowym.
  • Nabyte umiejętności:Uczestnicy uzyskają informacje i materiały do prawidłowej realizacji dochodów tj. ustalania, pobierania i dochodzenia. Zwiększą poziom swojej świadomości w zakresie odpowiedzialności za powierzone im zadania. Poznają wzory ewidencji księgowej dla poszczególnych etapów rozliczeń oraz prawidłowe ich ujęcie w sprawozdawczości. Nabyte umiejętności zapewnią prawidłową realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej co pozwoli uniknąć zaniedbań czy zaniechań.