Szkolenie z zakresu budowania motywacji dla osób z instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: Liczba uczestników


499,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Szkolenie z zakresu budowania motywacji dla osób z instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie