Strategia rozwoju usług społecznych – polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.): Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Strategia rozwoju usług społecznych – polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)