Sprawozdania finansowe jednostek pomocy społecznej za rok 2022: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Sprawozdania finansowe jednostek pomocy społecznej za rok 2022