Sprawozdania finansowe jednostek pomocy społecznej za 2023 r.: Liczba uczestników


589,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Sprawozdania finansowe jednostek pomocy społecznej za 2023 r.