Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz Korpus Wsparcia Seniorów: Liczba uczestników


300,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz Korpus Wsparcia Seniorów