PROGRAM 2023 – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej: Liczba uczestników


300,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

PROGRAM 2023 – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej