Prawidłowe ustalanie i pobieranie dochodów budżetowych przez jednostki pomocy społecznej: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Prawidłowe ustalanie i pobieranie dochodów budżetowych przez jednostki pomocy społecznej