Prawa i obowiązki pracowników wynikające z kontroli zarządczej: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Prawa i obowiązki pracowników wynikające z kontroli zarządczej