Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych – procedury postępowania interwencyjnego pracownika socjalnego.: Liczba uczestników


489,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych – procedury postępowania interwencyjnego pracownika socjalnego.