Polityka rachunkowości Ośrodków Pomocy Społecznej i dla projektów UE: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Polityka rachunkowości Ośrodków Pomocy Społecznej i dla projektów UE