Obowiązki i uprawnienia pracowników socjalnych: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Obowiązki i uprawnienia pracowników socjalnych