Nowy Ład 2.0 i Kodeks Pracy. Zmiany od lipca i sierpnia 2022 roku. Planowane zmiany od 2023 roku: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Nowy Ład 2.0 i Kodeks Pracy. Zmiany od lipca i sierpnia 2022 roku. Planowane zmiany od 2023 roku