Prawidłowe ustalanie i pobieranie dochodów budżetowych przez jednostki pomocy społecznej: Liczba uczestników


400,00  brutto

Prawidłowe ustalanie i pobieranie dochodów budżetowych przez jednostki pomocy społecznej