Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: Liczba uczestników


499,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej