NOWOŚĆ – Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

NOWOŚĆ – Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych