Inwentaryzacja 2023


GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z celem przeprowadzenia inwentaryzacji i wyjaśnienie dla kogo dane wynikające z dokumentacji inwentaryzacyjnej są niezbędne? – dlaczego procesy uzgodnienia stanu majątku i sald kont są tak ważne dla oceny rzetelności sprawozdań finansowych? Uczestnicy uzyskają informacje jakie błędy mogą popełniać w procesie inwentaryzacji i w jakim zakresie odpowiadają za poszczególne czynności. Dodatkowo prowadząca szkolenie przedstawi przykładową dokumentacje, która jest niezbędna dla potwierdzenia stanu majątku jednostki oraz wskaże jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne, ustalić stany ewidencyjne, które zostaną przeniesione do sprawozdań finansowych.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim pracownikom wyznaczonym do przeprowadzenia inwentaryzacji, osobom odpowiedzialnym materialnie, głównym księgowym i pracownikom służb finansowo-księgowym oraz kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy przede wszystkim zapoznają się z wymaganą dokumentacją inwentaryzacyjną, którą należy sporządzić w odpowiedni sposób, aby odzwierciedlała rzetelny stan majątku jednostki. Prawidłowo przygotują się do wszystkich etapów inwentaryzacji, aby prawidłowo ją przeprowadzić i rozliczyć.

Agenda:

Temat 1 – Cel inwentaryzacji.

Temat 2 Metody inwentaryzacji.

 • Spis z natury (przygotowanie, przeprowadzenie, ewidencja w arkuszach spisu z natury i najczęstsze błędy);
 • Potwierdzenie salda (dokumentacja, zakres, ewidencja);
 • Weryfikacja sald.

Temat 3 Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.

Temat 4 – Etapy inwentaryzacji.

Temat 5 – Prawa i obowiązki pracowników uczestniczących w inwentaryzacji.

Temat 6 – Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (wzór i omówienie).

Temat 7 – Instrukcja inwentaryzacyjna jednostki budżetowej (wzór i omówienie).

Temat 8 – Powołanie i rola zespołów spisowych.

Temat 9 – Zadania komisji inwentaryzacyjnej.

Temat 10 – Protokół komisji inwentaryzacyjnej (wzór i omówienie zakresu danych).

Temat 11 – Błędy w procesie inwentaryzacji.

Temat 12 – Likwidacja zbędnego majątku (dokumentacja, protokół, rozliczenie w ewidencji).

Temat 13 – Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (rodzaje, ewidencja, dokumentacja).

Temat 14 – Odpis aktualizujący należności – tytuły odpisów aktualizujących, zasady tworzenia, ewidencja, odpisanie w koszty, odpis w bilansie.

Prowadzący:

Małgorzata Jaźwińska

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.

Wzory dokumentów udostępniane uczestnikom:

 1. Prezentacja
 2. Instrukcja inwentaryzacyjna wraz z załącznikami:
 3. Załącznik Nr 1 – Ewidencja arkuszów spisów z natury;
 4. Załącznik Nr 2 – Terminy, częstotliwość i metody inwentaryzacji rocznej;
 5. Załącznik Nr 3 – Stały plan inwentaryzacji;
 6. Załącznik Nr 4 – Arkusz spisowy;
 7. Załącznik Nr 5 – Protokół z inwentaryzacji kasy;
 8. Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie zespołu spisowego
 9. Załącznik Nr 7 – Protokół kontroli kompletności, rzetelności i prawidłowości spisu z natury;
 10. Załącznik Nr 8 – Protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych;
 11. Załącznik Nr 9 – Potwierdzenia sald należności;
 12. Załącznik Nr 10 – Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald;
 13. Załącznik Nr 11 – Protokół z weryfikacji stanów ewidencyjnych z dokumentami
 14. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – WZÓR;
 15. Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej – WZÓR;
 16. Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej – WZÓR;
 17. Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej – WZÓR;
 18. Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej – WZÓR;
 19. Umowy powierzenia mienia pracownikowi – WZÓR.