Główny księgowy jednostek sektora publicznego: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Główny księgowy jednostek sektora publicznego