Ewidencja księgowa i organizacja zasad rachunkowości w jednostkach pomocy społecznej


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Ewidencja księgowa i organizacja zasad rachunkowości w jednostkach pomocy społecznej