Ponowne rozpatrzenie wniosku o dodatki grzewcze


GOTOWE NAGRANIE

349,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie procedury ponownego rozpatrzenia wniosku o dodatki grzewcze, możliwe rozstrzygnięcia odwołania przez organ wyższej instancji. Przypomnienie przepisów oraz aktualizacja wiedzy związanej z prowadzeniem postępowania w sprawie dodatków węglowych oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Przydatne wzory oraz wskazówki w świetle wywiadu środowiskowego. Omówienie przykładu odrębności lokalu w nieruchomości oraz procedury związanej z wypłatą dodatku. Terminy, a także dodatkowe czynności związane z zawiadomieniem strony postępowania.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim pracownikom bezpośrednio realizującym zadanie, tj. przyjmującym wnioski i je rozpatrującym czy weryfikującym. Zapraszamy osoby nadzorujące wykonywanie zadania, tj. kierowników jednostek, którzy zostali upoważnieni do realizacji tego zadania.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szkolenia „rozwieją” swoje wątpliwości w zakresie bezpośrednich czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków o wypłatę dodatków grzewczych. Rozważymy wspólnie zakres ponownej weryfikacji wnioskodawców i umocowanie prawne w tym zakresie. Omówimy formy przyznania świadczenia, okres jego wypłaty oraz zakres wymogów formalnych przewidzianych przez ustawodawcę.

Agenda:

Temat 1 – Rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Temat 2 – Termin ponownego rozpatrzenia wniosku.

Temat 3 – Podstawy prawne.

Temat 4 – Kryteria.

Temat 5 – Odrębność lokali – kryteria.

Temat 6 – Formy rozstrzygnięć.

Temat 7 – Trendy w orzecznictwie.

Temat 8 – Środki finansowe.

Materiały szkoleniowe:

 • Wyciąg z ustaw.
 • Wzór decyzji odmawiającej prawa do dodatku.
 • Wzór decyzji przyznającej dodatek.
 • Wzór wywiadu środowiskowego.
 • Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu wywiadu.
 • Zawiadomienie strony o przedłużeniu terminu sprawy.

Prowadzący:

 • Dawid Cisło – Część merytoryczna
 • Małgorzata Jaźwińska – Część finansowa

Czas trwania: 2 godz. 11 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.