Diagnoza sytuacji osoby lub rodziny w wywiadzie środowiskowym: Liczba uczestników


450,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Diagnoza sytuacji osoby lub rodziny w wywiadzie środowiskowym