Część II – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Edycja 2023

Edycja 2023
GOTOWE NAGRANIE

349,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Program szkolenia – kliknij, aby pobrać

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie poszczególnych etapów realizacji Programu AOON – edycja 2023 i towarzyszącej temu dokumentacji. Zapoznanie uczestników ze wzorami dokumentów stanowiących załączniki do Programu. Wskazanie praktycznych porad z realizacji Programu w ubiegłych edycjach. Dodatkowo omówiony zostanie aspekt budżetowy otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Szkolenie dedykujemy:

Pracownikom którzy bezpośrednio będą realizować Program, księgowym i pracownikom służb finansowo-księgowych oraz kierownikom jednostek (OPS/CUS) nadzorującym realizację Programu.

Nabyte umiejętności:

Po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie znał najważniejsze zapisy umowy      o dofinansowanie (w tym zobowiązania gminy). Będzie umiał wypełnić wszystkie dokumenty programowe oraz pozna zakres dodatkowych czynności i dokumentów, które musi zgromadzić w aktach uczestnika i asystenta. Służby finansowo-księgowe uzyskają komplet informacji w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej i dokumentacji wydatków i kosztów a nawet refundacji wydatków. Zakres sprawozdawczości, również zostanie omówiony krok po kroku. Dodatkowo prowadząca wskaże najważniejsze aspekty realizacji programu, o których należy pamiętać przystępując do realizacji Programu.

Agenda:

Temat 1 – Podpisanie umowy o dofinansowanie.

 • Oświadczenie o przyjęciu środków – kiedy i jak złożyć ten dokument?
 • Najważniejsze informacje zawarte w umowie – omówienie.
 • Do jakich czynności zobowiązuje się Gminę podpisując umowę o dofinansowanie?

Temat 2 – Rekrutacja uczestników do Programu.

 • Jak prawidłowo wypełnić Karetę zgłoszenia do Programu?
 • Jakie dodatkowe dokumenty musimy zgromadzić w aktach uczestnika?
 • Gdzie przechowujemy Kartę zgłoszenia do Programu?
 • Jak archiwizować Karty zgłoszenia do Programu?
 • Jak przetwarzać dane osobowe uczestników – dokumentacja – informacja?

Temat 3 – Nabór kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

 • Jak weryfikować kwalifikacje? Dokumentacja i zasady.
 • Jak udokumentować doświadczenie zawodowe i wolontariat?
 • Jak udokumentować wskazanie asystenta przez uczestnika?
 • Jaką formę zatrudnienia wybrać?
 •  Kto powinien prowadzić dokumentację asystentów?
 • Co z asystentami jak zlecimy zadania organizacji pozarządowej? – Czy nadzorujemy ich wybór?

Temat 4 – Zakres czynności asystentów.

 • Jak prawidłowo wypełnić kartę czynności w ramach usług asystencji osobistej?
 • Jakie czynności wybrać? Czy je dokumentować podczas realizacji?
 • Kto sporządza i sprawdza czynności wykonywane na rzecz uczestnika Programu?

Temat 5 – Realizacja usług asystencji osobistej.

 • Jak prowadzić harmonogram pracy asystentów?
 • Jak prawidłowo wypełnić kartę realizacji usług asystencji osobistej?
 • Jakie czynności dokumentować, a jakie nie?
 • Co z podpisem uczestnika potwierdzającym wykonanie usługi?

Temat 6 – Ewidencja dodatkowych kosztów.

 • Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów?
 • Jaki dokument poświadcza dokonanie przejazdu (kilometrówka czy ryczałt)?
 • Czy zawierać z asystentem umowę o przejazdy lokalne własnym samochodem?
 • Bilety komunikacyjne – jak je rozliczać ? Kto dokonuje zakupu biletów?
 • Bilety wstępu – jak dokumentować ich zakup ? zastosować ryczałt zgodnie z limitem czy rozliczać rzeczywiście zakupione bilety wstępu?
 • Jak zgłosić do ubezpieczenia OC i NNW asystentów ? – dokumentacja i finasowanie?

Temat 7 – Sprawozdawczość.

 • Jak prowadzić ewidencję księgową kosztów i wydatków?
 • Czy wprowadzać otrzymane dofinansowanie do planu finansowego OPS?
 • Jak dokonywać refundacji wydatków? – jakie dokumenty przygotować?
 • Jak pozyskać dane do sprawozdania – z jakich dokumentów?
 • Jak przygotować sprawozdanie rozliczające wydatkowane środki?

Temat 8 – Obowiązki informacyjne gminy/OPS.

 • Jak przygotować plakat informacyjny?
 • Gdzie zamieszczać informacje o realizacji Programu, aby spełnić obowiązek informacyjny?
 • Czy można wydawać ulotki informacyjne i z jakich środków pokryć ich druk?

Prowadzący:

Małgorzata Jaźwińska

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.

Wzory dokumentów udostępniane uczestnikom:

 1. Prezentacja
 2. AOON 2023 – umowa zlecenie z asystentem osobistym – wzór
 3. NIK-P-22-033-uslugi-asystenta-osob-niepelnosprawnych
 4. Oświadczenie o używaniu własnego samochodu – AOON 2023
 5. Oświadczenie ze wskazania AOON – WZÓR
 6. WZÓR – opisy dowodów księgowych – faktury (Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2023
 7. Załącznik_nr_4_do_Programu_AOON_JST  – sprawozdanie gminy
 8. Załącznik_nr_6_do_Programu_AOON_JST  – oświadcznie o przyjeciu środków
 9. Załącznik_nr_7_do_Programu_AOON_JST  – karta zgłoszenia do programu
 10. Załącznik_nr_8_do_Programu_AOON_JST  – zakres czynnosci asystenta
 11. ZAŁĄCZNIK_NR_9_DO_PROGRAMU_AOON_JST  – karta usługi
 12. Załącznik_nr_10_do_Programu_AOON_JST  – ewidencja przebiegu pojazdów
 13. Załącznik_10a_do_Programu_AOON_JST  – ewidencj biletów
 14. Załącznik_nr_12_do_Programu_AOON_JST  – klauzula RODO
 15. Załącznik_nr_14_do_Programu_AOON_JST  – umowa gmina i wojewoda