Cz. II – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cz. II – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023