Karta Dużej Rodziny- wzrosła cena za wydanie duplikatu

Karta Dużej Rodziny- wzrosła cena za wydanie duplikatu

Karta Dużej Rodziny stanowi system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających więcej niż dwójkę dzieci.
Dzięki programowi, rodziny otrzymują zniżki w instytucjach publicznych i firmach prywatnych, obejmujące sklepy, apteki, instytucje kultury, obiekty sportowe i inne.

Otrzymanie Karty Dużej Rodziny nie zależy od dochodu rodziny. Uprawnieni do ubiegania się to rodzice oraz ich małżonkowie, którzy mieli lub mają co najmniej troje dzieci. Dodatkowo, karta przysługuje dzieciom w różnym wieku, w tym nieograniczonej wiekowo grupie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Warto zauważyć, że wydanie pierwotnej Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne dla każdego członka rodziny. Jednak, w przypadku konieczności wydania duplikatu, od 1 marca 2024 roku opłata wynosi 15 zł.


Pamiętaj, że rodzicom, których sąd ograniczył władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej trójki dzieci, nie przysługuje Karta Dużej Rodziny.

Program ten stanowi istotne wsparcie dla rodzin wielodzietnych, zapewniając im szereg przywilejów w różnych dziedzinach życia codziennego, takich jak:

  • Zniżki na usługi komunalne i transport,
  • Zniżki w instytucjach kultury i edukacji,
  • Ułatwienia w dostępie do rozrywki,
  • Korzyści w sektorze usług,
  • Wsparcie w zakresie edukacji,
  • Zniżki na usługi turystyczne.


Program Karty Dużej Rodziny wspiera rodziny wielodzietne, poprawiając ich jakość życia przez rozwiązanie wielu problemów.

Szkolenie w zakresie wydania KDR i obsługi tego zadania znajdziecie Państwo w naszej firmie w obszarze szkoleń dla pomocy społecznej.


Te szkolenia mają na celu zwiększenie świadomości zasobów dla rodzin wielodzietnych i efektywne ich wsparcie przez pracowników socjalnych.

Autor: Anna Sozańska