Weryfikacja wniosków o wypłatę tzw. 40 zł oraz zasady nadawania numerów PESEL w oparciu o specustawę ukraińską: Liczba uczestników


300,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Weryfikacja wniosków o wypłatę tzw. 40 zł oraz zasady nadawania numerów PESEL w oparciu o specustawę ukraińską