Program “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023


WZORY DOKUMENTÓW

99,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Wzory dokumentów:

 • Zał. Nr 1 – Informacja o naborze KWS 2023 – MODUŁ I i II- na stronę internetową – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 2 – Formularz zgłoszeniowy do KWS 202r i klauzula RODO.docx
 • Zał. Nr 3 – Rozeznanie potrzeb uczestnika KWS 2023 – przez pracownika   socjalnego -WZÓR;
 • Zał. Nr 4 – Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 5 – WZÓR umowy o dofinansowanie zadania publicznego – NGO wraz z kompletem załączników – PRZYKŁAD ;
 • Zał. Nr 6 – WZÓR porozumienia  o partnerstwie lokalnym;
 • Zał. Nr 7 – WZÓR umowy użyczenia opaski bezpieczeństwa;
 • Zał. Nr 8 – Wycinek z Regulaminu wynagradzania – dodatki specjalne- PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 9 – Zakres obowiązków/czynności opiekunki środowiskowej – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 10 – Karta czasu pracy opiekunki środowiskowej – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 11Porozumienie o wolontariacie i oświadczenie opiekuna prawnego – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 12 – Program osłonowy realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów 2023 – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 13 – Zakres czynności usług sąsiedzkich – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 14 – Ewidencja biletów – KWS 2023 – WZÓR;
 • Zał. Nr 15 – Ewidencja przebiegu pojazdów – KWS 2023 – WZÓR;
 • Zał. Nr 16 – Oświadczenie o używaniu własnego samochodu – KWS 2023;
 • Zał. Nr 17 –WZÓR – opis dowodów księgowych – KWS 2023;
 • Zał. Nr 18 –Zarządzenie wprowadzające środki do budżetu na realizację KWS na 2023 – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 19 – Klauzula RODO – KWS 2023 – PRZYKŁAD.

Autor:

Małgorzata Jaźwińska