Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla urzędów JST: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla urzędów JST