Polityka rachunkowości OPS

i dla projektów UE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Program szkolenia – kliknij, aby pobrać

Cel szkolenia:

Spotkanie ma charakter warsztatów na własnych dokumentach. Celem szkolenia jest weryfikacja własnej dokumentacji w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, metod wyceny na potrzeby bilansowe, ewidencji na poszczególnych kontach księgowych oraz zasad ochrony danych i zbiorów.

Szkolenie dedykujemy:

Służbom finansowo-księgowym, głównym księgowym.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy uzyskają komplet informacji w zakresie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przykładową dokumentację w wersji edytowalnej. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie miał narzędzia i wiedzę, aby w swoim miejscu pracy odpowiednio  przygotować dokumentację wewnętrzną.

Agenda:

Temat 1 – Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości (Wzór i jego omówienie).

Temat 2 Podstawa prawna funkcjonowania jednostki i jej charakterystyka.

Temat 3 – Okresy sprawozdawcze.

Temat 4 – Rodzaje sprawozdań.

Temat 5 – Zapisy w zakresie funkcjonowania programu finansowo-księgowego i jego modułów.

Temat 6 – Opis wymogów co do dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Temat 7 – Zakres i szczegółowość ksiąg pomocniczych.

Temat 8 – Dowody księgowe, ich wymogi formalne oraz sposoby numeracji i podziału na rejestry.

Temat 9 – Dekretacja i wymagane pieczęci (stosowane uproszczenia).

Temat 10 – Uzgodnienia szczególne w zakresie braku dowodu księgowego.

Temat 11 – Uzgodnienie terminu, do którego przyjmowane są dokumenty za miesiąc ubiegły.

Temat 12 – Majątek jednostki, jego ewidencja, wycena i amortyzacja.

Temat 13 – Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej i ujmowania w koszty zakupionego wyposażenia lub materiałów do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Temat 14 – Ustalenie wartości majątku na potrzeby prowadzenia ewidencji ilościowej, ilościowo-wartościowej i wartościowej.

Temat 15 – Metody i terminy inwentaryzacji oraz wymagana dokumentacja.

Temat 16 – Ustalanie poziomu istotności na potrzeby jednostki.

Temat 17 – Konta pozabilansowe – zaangażowanie (dokumentacja i ewidencja).

Temat 18 – Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Temat 19 – Wykaz i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz funkcjonowania kont ksiąg pomocniczych.

Temat 20 – Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych.

Temat 21 – Zasady działania programu FK wraz z modułami oraz ich funkcje opisane w Instrukcji użytkownika.

Temat 22 – System ochrony danych i zbiorów.

Prowadzący: Małgorzata Jaźwińska

Uaktualniony WZÓR Polityki rachunkowości o zakres wyodrębnienia                  ewidencji księgowej po potrzeby realizacji Programów Resortowych

Czas trwania: 4 godz.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.

Wzory dokumentów:

 1. Zarządzenie – wprowadzające politykę rachunkowości – PRZYKŁAD.docx
 2. Polityka rachunkowości – PRZYKŁAD.doc
 3. Zał. Nr 1 – Wycena Aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego. WF – 2022.docx
 4. Zał. Nr 2 –  Wykaz ksiąg i funkcjonowanie kont – PRZYKŁAD.docx
 5. Zał. Nr 3 – Opis systemu przetwarzania danych – PRZYKŁAD.docx
 6. Zał. Nr 4 – Pozostałe księgi rachunkowe.doc
 7. Zał. Nr 5 – Zasady inwentaryzacji.doc
 8. Zarządzenie UE –  wprowadzające politykę rachunkowości  – PRZYKŁAD.docx
 9. Zał. Nr 1  – Wycena Aktywów i pasywów UE.doc
 10. Zał. Nr 2  – Plan kont – polityka rachunkowości UE.doc
 11. Zał. Nr 3 – Analityka do ksiąg (polityka rachunkowości UE).doc
 12. Zał. Nr 4  – Opisy dowodów księgowych UE.doc
 13. Zarządzenie – aktualizacja polityki rachunkowości.docx