Polityka rachunkowości OPS

i dla projektów UE
WZORY DOKUMENTÓW

149,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Wzory dokumentów:

 1. Zarządzenie – wprowadzające politykę rachunkowości – PRZYKŁAD.docx
 2. Polityka rachunkowości – PRZYKŁAD.doc
 3. Zał. Nr 1 – Wycena Aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego. WF – 2023.docx
 4. Zał. Nr 2 –  Wykaz ksiąg i funkcjonowanie kont – PRZYKŁAD.docx
 5. Zał. Nr 3 – Opis systemu przetwarzania danych – PRZYKŁAD.docx
 6. Zał. Nr 4 – Pozostałe księgi rachunkowe.doc
 7. Zał. Nr 5 – Zasady inwentaryzacji.doc
 8. Zarządzenie UE –  wprowadzające politykę rachunkowości  – PRZYKŁAD.docx
 9. Zał. Nr 1  – Wycena Aktywów i pasywów UE.doc
 10. Zał. Nr 2  – Plan kont – polityka rachunkowości UE.doc
 11. Zał. Nr 3 – Analityka do ksiąg (polityka rachunkowości UE).doc
 12. Zał. Nr 4  – Opisy dowodów księgowych UE.doc
 13. Zarządzenie – aktualizacja polityki rachunkowości.docx

Autor:  Małgorzata Jaźwińska

Uaktualniony WZÓR Polityki rachunkowości o zakres wyodrębnienia                 ewidencji księgowej po potrzeby realizacji Programów Resortowych