Majątek w księgach rachunkowych. Inwentaryzacja na potrzeby bilansowe: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Majątek w księgach rachunkowych. Inwentaryzacja na potrzeby bilansowe