KATOWICE – Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku budżetowego 2022 w jednostkach pomocy społecznej: Liczba uczestników


500,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

KATOWICE – Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku budżetowego 2022 w jednostkach pomocy społecznej