Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

+ część finansowa
Gotowe nagranie

349,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie nowego wsparcia rządowego w ramach Tarczy Antykryzysowej – „dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych”. Pracownicy gmin i wyznaczonych jednostek budżetowych rozpoczną realizacje nowego zadania, chociaż powiązanego w wypłacanym już dodatkiem węglowym czy dodatkiem dla niektórych źródeł ogrzewania.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim pracownikom bezpośrednio realizującym zadanie tj. przyjmującym wnioski i je rozpatrującym czy weryfikującym. Zapraszamy osoby nadzorujące wykonywanie zadania tj. kierowników jednostek, którzy zostali upoważnieni do realizacji tego zadania.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szkolenia „rozwieją” swoje wątpliwości w zakresie bezpośrednich czynności związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych. Rozważymy wspólnie zakres weryfikacji wnioskodawców i umocowanie prawne w tym zakresie. Omówimy formy przyznania świadczenia, okres jego wypłaty oraz zakres wymogów formalnych przewidzianych przez ustawodawcę.

Agenda:

Moduł I – Część teoretyczna – Dawid Cisło

Temat 1 – Podstawa prawna wypłaty dodatku elektrycznego.

Temat 2 – Odbiorca końcowy w gospodarstwie domowym.

Temat 3 – Wnioskodawca – katalog osób uprawnionych.

Temat 4 – Źródła ogrzewania gospodarstw domowych.

Temat 5 – Rodzaje źródeł ciepła i paliw.

Temat 6 – Wpis lub zgłoszenie do CEEB – na co zwrócić uwagę.

Temat 7 – Zakup paliwa przed czy po dodatku?

Temat 8 – Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw – krok po kroku.

Temat 9 – W jakiej formie można złożyć wniosek ?

Temat 10 – Tryb przyznawania termin oraz miejsce składania wniosku

Temat 11 – Wyłączenie organu.

Temat 12 – Rodzaje rozstrzygnięć w sprawie dodatku.

Temat 13 – Terminy wypłat dodatku elektrycznego

Temat 14 – Weryfikacja wniosków.

Temat 15 – Kontrola wypłat świadczenia.

Temat 16 – Zmiany w ustawie o dodatku węglowym.

Moduł II – Część finansowa – Małgorzata Jaźwińska

Temat 1 – Źródło finansowania dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.

Temat 2 – Forma i sposób wnioskowania przez gminy o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego.

Temat 3 – Klasyfikacja budżetowa otrzymanych środków na wypłatę dodatku elektrycznego i formy przyjęcia środków do budżetu.

Temat 4 – Koszty obsługi zadania – wysokość i sposób obliczania – gotowe schematy.

Temat 5 – Ewidencja księgowa wydatków w zakresie realizacji zadania i jego obsługi.

Temat 6 – Rozliczenie środków otrzymanych na realizację zadania – termin i zakres sprawozdania.

Prowadzący:

  • Dawid Cisło – Część merytoryczna
  • Małgorzata Jaźwińska – Część finansowa

Czas trwania: 3 godz. 45 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.